icon Vi arbetar mån-sön från 09:00 till 18:00
icon Vi arbetar mån-sön från 09:00 till 18:00
icon
Vi arbetar mån-sön från 09:00 till 18:00

Hur man bygger en altan

admin 25 maj 2022 394

Altan … Altan? Altan!!!

Du verkar ha funderat på att bygga en altan därhemma. Kanske vill du ha en vacker plats att hemestra på. Kanske planerar du att samla hela familjen där om kvällarna, eller så är du kanske sugen på en uteplats med pool eller bubbelpool.
I vilket fall bör du inte börja bygga altanen utan att först ha planerat ditt projekt noggrant.

Altanens olika utformningar

En altan skiljer sig från en veranda eller balkong. En altan är en öppen plats med tillhörande däck. Ytan är alltid upphöjd över marknivån och kan även vara ansluten till husets entrédörr.
En altan kan vara belägen på bakgården och då utgöra hemmets uteplats.
En altan kan vara byggd hela vägen runt huset, och dess form och storlek kan variera helt beroende på dina önskemål.
Altanen kan även ha nivåskillnader om landskapet tillåter detta. I ett sådant fall krävs ett komplicerat beslut kring altanens lutningar som då utgörs i form av ramper eller trappsteg.
En altan kan vara helt öppen, delvis under tak eller omgärdad av staket på en eller flera sidor.
Sätten att skapa en trevlig plats utanför hemmet på är många. Mycket beror på dina personliga preferenser, men vissa aspekter bör man alltid vara mer uppmärksam på.

Vad man behöver veta innan man börjar bygga

Oftast kräver en altan intill huset inte några särskilda beslut. Vi rekommenderar dock att du kollar upp denna fråga i din kommun. Eventuellt kan det i ditt område finnas begränsningar för altanens höjd eller avstånd till en allmän plats eller grannens tomt.
Svaren på dessa frågeställningar behöver fås innan planeringen påbörjas, så att ditt projekt inte måste avbrytas av missnöjda grannar eller lokala myndigheter.

Om inga hinder uppkommer, skissa upp en ungefärlig plan för din altan och lägg sedan ut ritningens konturer på det planerade området med ett vanligt rep, på så sätt ser du den verkliga storleken på altanen. Väldigt ofta får man nämligen höra att en vanlig ritning inte ger någon riktig uppfattning om detta.
Kanske planerar du att skapa en plats för avslappning med en hängmatta, hängstol, utegrupp och matplats. Vi föreslår att du behöver 15-20 kvm för detta, samt tillräcklig plats för att fritt kunna komma in i huset. Oftast kan man tro att tomten har tillräckligt med plats för detta, men när du väl lägger ut repet så ser du att ena sidan av altanen går in på grannens tomt, medan andra sidan av altanen tar upp en del av parkeringen.

Att rätta till dessa misstag på pappret tar bara ett par minuter eller max någon timme. Men om man redan börjat bygga och därefter hittar fel i planeringen så tappar man inte bara tid, utan även pengar på att göra om det.

 

Planering

Du har redan skissat upp en ungefärlig ritning över altanen och valt ut den tilltänkta placeringen. Vad mer behöver man tänka på?
Om du planerar att anlägga en pool eller bubbelpool behöver du se till så att det finns vattenanslutningar och även lägga en extra grund. Detta arbete är bättre att överlåta åt specialister eftersom det kräver särskilda kunskaper och färdigheter.

Man behöver även tänka på el och belysning. För att anlägga en bubbelpool, installera altanbelysning eller använda några elektriska verktyg behöver du lägga ut elkablar. Kolla med en elektriker hur många och vilka typer av elkablar som behövs, vilka uttag som kan användas och vilken typ av belysning som passar bäst. Belysningen kan vara inbyggd i trappstegen, uppsatt på altanpelarna eller hängande. Alla dessa småsaker behöver undersökas innan arbetet påbörjas.
Planerar du att bjuda över vänner och grilla? Kanske även servera drinkar? Då behöver din altan plats för kylskåp och möjligtvis ett barbord. Skissa upp en plan över var alla möbler ska placeras!

Däckets höjdläge spelar stor roll. Det kan vara i jämnhöjd med dörren eller lite lägre med ett trappsteg (om fundamentets höjd tillåter detta). Ett trappsteg behövs i det fall att uteplatsen är på det blåsiga hållet av byggnaden och får mycket snö på sig på vintern.
Altanens design behöver passa ditt hem. Ibland gör folk misstaget att ha huset och altanen i samma material. Gör man i stället tvärt om och till ett hus med ljusa väggar bygger en altan i mörkt trä får man en kontrast som fint markerar husets arkitektuella särdrag.
Utseendet och färgen på altanen beror helt och hållet på dina preferenser och smak. Om du tycker det är svårt att själv skissa en ungefärlig ritning kan du alltid vända dig till en professionell designer eller arkitekt.

Materialval

Det första och viktigaste kravet på altanmaterial är dess motståndskraft mot väderrelaterade påverkningar såsom solsken, regn och snö.
Altanen påverkas av vädret dygnet runt. Det enda som skyddas är delar under ett eventuellt altantak.
Altandäcket kräver högkvalitativt virke som i förväg blivit behandlat med vattenavvisande medel.

De bästa egenskaperna finns hos altanvirke som redan är helt färdigt att använda. Tillverkaren förbehandlar virket så att det blir motståndskraftigt mot vatten och solsken och inte tappar sina egenskaper med tiden. Ett sådant virke har märkningen NTR, och på den märkningen ges 20 års garanti. Material med märkningen NTR-A är än mer solida och rekommenderas för användning på mer väderutsatta platser.

Mer ekonomiskt kan det vara att använda syntetiska beläggningar. Naturligt trä är dock ett miljövänligt material, vars värde fortsätter att öka med åren.

Impregnerat altandäck

Det perfekta materialet för ett öppet altandäck är virke som under tryck impregnerats med antiseptiska medel. Impregneringsprocessen sker enbart under speciella förhållanden. I korthet ser det ut så här:
Förberett, torrt virke placeras i ett tryckkärl.
Apparaten stängs och luften pumpas ut så att ett vakuum skapas.
Virket hålls kvar i vakuumet i 45 minuter för att dra ut luften ur dess porer.
Därefter pressar man in en antiseptisk impregneringsvätska och trycket höjs till 12,14 bar.

Virkets alla porer absorberar vätskan.

Impregneringsprocessen kontrolleras av särskilda sensorer. När absorptionshastigheten minskar till de satta värdena (dessa värden är olika för olika sorters trä) pumpas vätskan ut och återigen skapas ett vakuum så att det antiseptiska medlet dras ut.

Därefter får man ut det färdiga virket och skickar det på torkning i ett slutet, vädrat lager, där det lagras i minst 48 timmar.
Varje parti kontrolleras visuellt och med hjälp av särskild testutrustning som visar impregneringens djup och kvalitet.

Antiseptiska medel skiljer sig åt innehållsmässigt. Virke för hushållsanvändning impregneras med miljövänliga oljor som inte innehåller tungmetaller eller skadliga föroreningar.
Impregnerat altanvirke absorberar inte fukt, förstörs inte, möglar inte och förlorar inte sina egenskaper under minst 30 år.

Fästanordningar

Dessa anordningars kvalitet beror på styrkan i dess konstruktion. Om man bor i ett område med konstant hög luftfuktighet och använder billiga fästanordningar kommer de med tiden att börja rosta. Vid fästet i virket kommer det att komma in fukt, vilket leder till att fästanordningarna förstörs snabbare.
För att bygga en altan bör man använda rostfria skruvar med korrosivitetsklass minst C4, helst C5. När de skruvas i bör huvudet inte gå ner mer än 1 mm i träet, annars kommer fukt att ansamlas där.

 

Påbörja arbetet: att lägga grunden

Påbörja arbetet: att lägga grunden

Innan du börjar bygga ramen för altanen bör du förbereda ytan. Eventuellt kan du behöva gräva ur delar av marken så att den blir jämn. Dränera den förberedda och utjämnade ytan om huset inte är beläget på en hög och torr tomt.

Altanfundament kan utgöras av exempelvis platta på mark eller plintgrund. Vilken typ av fundament som bör användas beror på storleken på däcket och hur stort tryck som det kommer att utsättas för. I det allra enklaste laget kan man använda sig av stenkross och betongplintar för att hålla upp en låg altan. Vi kommer i vårt exempel dock att använda oss av en gedigen plintgrund.

Plintarna sätts ut på ett avstånd om minst två meter från varandra. Därefter lägger man på reglar som är minst 45 mm tjocka och 170 mm breda.

För en plintgrund bör hålen under plintarna vara minst 50 cm under tjäldjupet. De bärande plintarna görs ofta i betong. Först sätts formarna till plintarna ner i hålen och därefter fylls de med betong. Placera gärna en fiberduk i hålet för att separera de olika lagren. Formen måste vara helt still till dess att betongen stelnat helt.

Hela konstruktionens stabilitet beror på styrkan i fundamentet, därför bör man inte skynda igenom processen. Alla fundamentets delar behöver vara noggrant fästa i grunden.
Ena sidan av altanen kommer att vara fäst i husväggen och hållas upp med hjälp av en bärlina. Här behövs därför inga plintar.

Hur man fäster en bärlina

Välj ut höjden för däcket – jäms med altandörren eller lägre. Om du vill göra ett trappsteg är standardhöjden 160 mm. Här behöver man lägga till däckplankornas höjd, exempelvis 28 mm. På så sätt behöver du från dörrens underkant mäta upp 188 mm. Märk upp denna punkt och fortsätt att rita en horisontell markering längs med väggen med hjälp av en lasermätare eller ett murarsnöre. Märkningen kommer att bli höjden på däcket.

Fäst bärlinan vid märkningen med hjälp av långa bultar. Montera sedan var 60 cm bjälkbeslag på bjälkarna längs med husväggen. På de yttersta bjälkarna kan det vara bättre att använda vinkelbeslag.

Reglar, bjälkar och fästanordningar

Nästa etapp i altanbyggandet är att fästa de yttre reglarna. Reglarna är altanens nedersta bärande bjälkar.
Här behöver man vara noggrann med att allting blir rakt och snyggt. Detta kontrolleras bäst med ett långt vattenpass.
Reglarna fästs i plintbeslagen med beslagskruvar och i bärlinan med hålplattor.

När dessa reglar har lagts börjar man att montera altanbjälkarna. Dessa fästs på husväggen och de yttersta reglarna med hjälp av vinkelbeslag eller träskruvar. Var noga med att få en vinkel på 90 grader mellan reglarna och bjälkarna. Annars kan fästet, om det utsätts för hårt tryck, lossna och förstöras med tiden.
När altanramen är färdig kan man börja lägga plankorna till däcket.

Detaljerna i att lägga däck

Till däcket använder man plankor med en tjocklek på 22, 28 och 34 mm. De tunnaste plankorna används bara till räcken, staket och trappsteg. Ju större tjocklek på plankorna, desto större tryck kommer de att tåla. Om du planerar att organisera danskvällar så kan det vara en klok idé att använda tjockare plankor till däcket. Plankorna börjar man lägga bortåt från huset. Oftast lämnar man några millimeter mellan plankorna för eventuella temperaturrelaterade storleksförändringar. Om du använder dig av impregnerat virke kan du lämna ett minimalt mellanrum, då denna typ av virke inte deformeras.

I andra fall bör man normalt sett lägga plankorna 3-5 mm isär. Tätheten mellan däckplankorna beror på den vanliga luftfuktigheten. Som allt trä kan obehandlade plankor ta in vatten och svälla. Om plankorna är väldigt våta, lägg dem så tätt som det bara går, då de senare torkar och minskar i bredd. Detta gäller dock bara i extremfall och normalt sett bör man alltså lämna ett litet mellanrum mellan plankorna.

Plankornas tillverkare kan rekommendera hur tätt de bör läggas.
Skruva fast plankorna i bjälkarna och reglarna. De ska inte skruvas fast helt vertikalt, utan med en vinkel på ungefär 20 grader för att undvika att vatten ansamlas där.
För att yttersidan av altanen ska se prydlig och slutförd ut brukar man kapa av de delar av plankorna som sticker ut med hjälp av en cirkelsåg.

Skyddande beläggning

Skyddande beläggning

Om du för att bygga altanen har använt ett obehandlat trä bör du skydda däcket från vatten och solsken.
Köp en passande olja och smörj in den med handen eller en roller så att täckningen blir jämn och tränger in djupt. Om du använder oljan korrekt tränger den in ca 1-1,5 cm i träet och tillför då fuktavvisande egenskaper. Glöm inte att noggrant torka av plankorna efteråt.

Om du skulle vilja ändra färg på däcket, använd en olja med tillsatta pigment eller arbeta in träbets i träet.
Innehållet i impregneringarna skiljer sig åt mellan tillverkarna, kolla därför med specialister vilket medel som passar just din altan.

Staket – ja eller nej?

Ett staket runt altanen ger en slutgiltighet, en tydligare form och är dessutom säkrare.
Om din altan är låg i höjd och nära till marken behöver du inte ha något skyddsräcke. Men på konstruktioner som är högre än 20 cm eller har nivåskillnader bör man bygga ett staket runtom. Vid 50 cm eller mer måste man till och med ha någon form av skyddsräcke.

Valet av utseende på staketet begränsas bara av din fantasi. Det kan exempelvis ha vackra, dekorativa räcken eller vara gjort av massiva plankor för att skydda mot vind och insyn.
Staketet behöver vara noggrant fäst i reglarna. Detta gör man innan man lägger däcket. När man lägger däcket skär man där däckplankorna korsar staketet ut öppningar med hjälp av en sticksåg.

Allmänna råd

Till och med en sådan enkel konstruktion som en öppen altan kräver noggrann planering, inköp av bra elektriska verktyg och ett flertal besök i byggaffären.
Hur mycket du än älskar att göra allt själv så behöver man ändå oftast hjälp med vissa detaljer och tunga jobb.

Så att ditt arbete inte går till spillo, var inte blyg med att be om råd hos de professionella. Ett litet misstag kan kosta dig dyrt. Börja därför arbeta först när du är säker på dina förmågor och har studerat alla detaljer.

Ännu bättre – ring in specialister och njut av livet medan du tittar på när de gör jobbet.

Klicka för att betygsätta detta inlägg!
Totalt: 2 Genomsnitt: 5

Om du flyttar in i ett nytt hus, måste du anlita en flyttstädningstjänst i när av Göteborg för att...

24 juli 2024 25

Många vänder sig till fuktavlägsnare som en lösning mot kvarstående fuktighet för att bekämpa överskott av fukt. Genom att...

17 juli 2024 87

Svartmögel är vanligt i badrum då dessa ofta erbjuder de idealiska förhållandena för möglets tillväxt. Snabb borttagning och effektiva...

09 juli 2024 72
Ring oss